รูปภาพ : โครงการก่อสร้างอาคารจำหน่ายบัตรและของที่ระลึก พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

สถานที่ตั้ง :
ร่วมงานกับ : บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)