รูปภาพ : โครงการอาคารภายในวชิราวุธวิทยาลัย

สถานที่ตั้ง : วชิราวุธวิทยาลัย 197 ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ร่วมงานกับ : บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)