รูปภาพ : โครงการวัดโมลีโลกยาราม

สถานที่ตั้ง : ซอยวังเดิม 6 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ร่วมงานกับ : บริษัท รัชดาแฟบริคเฮ้าท์แอนด์ กรุ๊ป จำกัด