รูปภาพ : โครงการอาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย พุธมณฑล

สถานที่ตั้ง : พุธมณฑล นครปฐม
ร่วมงานกับ : บริษัท รังษีพรหม คอนสตรัคชั่น จำกัด