รูปภาพ : โครงการก่อสร้างสถานพักฟื้น และพักผ่อน ของ มทบ.37 เชียงราย

สถานที่ : ส่งของโครงการก่อสร้างสถานพักฟื้นและพักผ่อนของ มทบ. 37 เชียงราย

ร่วมงานกับ : บริษัท ฟอร์คอน จำกัด