รูปภาพ : โครงการสยามเมืองบางกอก - Siam Park City

สถานที่ : Siam Park City สวนสยามทะเลกรุงเทพ

ร่วมงานกับ : บริษัท อมรพันธุ์นคร จำกัด