รูปภาพ : โครงการก่อสร้างโรงโคนม - สวนจิตรลดา

สถานที่ตั้ง : สวนจิตรลดา
ร่วมงานกับ : บริษัท แอดวานซ์เอ็นไวรอนเมนทอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด