รูปภาพ : โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น - พัฒนาการ 20