รูปภาพ : โครงการ ปรับปรุงกระทรวงกลาโหม ปี 62

สถานที่ตั้ง    :

ร่วมงานกับ    : บริษัท ไอยเรศ จำกัด