รูปภาพ : โครงการปรับปรุงรั้ว สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม