รูปภาพ : โครงการอาคารเรียน อนุบาลเด่นหล้า

สถานที่ตั้ง : Denla British School ถนนราชพฤกษ์ จังหวัด นนทบุรี
ร่วมงานกับ : บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด